top of page

Список рукописів, 

які схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

Протокол від 12 березня 2013 року № 1:

1. Методичний посібник для вчителів «Традиції та звичаї українців» (авт. І. Ю. Квасниця);

2. Науково-методичний посібник «Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві» (авт. колектив: Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко, Л. В. Кузьменко, Л. В. Єременко,  О. І. Ігнатова, С. В. Удовицька, А. І. Грітчина);

3. Навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, практичних психологів та вихователів «Не смійся з мене: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять» (авт. Лора Паркер Роерден, за заг. ред. Т. Л. Лях).

Протокол від 30 квітня 2013 року № 2:

1. Посібник «Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні» (автори: Окушко Т. К., Пащенко О. В., Чиренко Н. В., Кравченко О. В., Зайченко А. Б., Чорна К. І.);

2. Посібник «Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів» (авт. Третяк О. П.);

3. Посібник «Збірник програм факультитивних курсів для роботи працівників психологічної служби школи» (за наук. ред. В. Г. Панка);

4. Практико-орієнтований посібник навчальної програми «Сімейні цінності» (9 годин) для педагогічних працівників (авт. колектив: О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, В. Г. Панок);

5. Навчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності» (35 годин) для педагогічних працівників (автори: В. І. Прит, С. І. Тесленко, З. В. Охрименко, Л. В. Корецька);

6. Навчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності» (70 годин) для педагогічних працівників (авт. колектив: О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, В. Г. Панок);

7. Посібник «Ризикована поведінка» (авт. Т. Ф. Алєксєєнко,  Кушнарьов С. В.).

Протокол від 03 грудня 2013 року № 3:

1. Навчальна програма курсу за вибором для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Кроки соціального самовизначення старшокласників» (авт. О. В. Крюкова);

2. Посібник до програми «Управління гнівом» (автори: О. Ю. Кальчева,  О. К. Місяк);

3. Навчально-методичний посібник «Введення у вибори для учнів 6-8 класів. Ситуація: вибори одного представника класу в учнівську раду» (автори: Патрик Триз, Ізабелль Бишель);

4. Методичний посібник «Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» (автори: К. І. Чорна, В. А. Киричок, К. О. Журба, О. В. Роговиць,  І. М. Шкільна, Г. Г. Маруніна, Г. А. Назаренко);

5. Комплект методичних рекомендацій: «Виховання культури гідності старшокласників дітей у позаурочній діяльності», «Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності», «Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи», «Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності», «Виховання основ культури гідності дошкільників», «Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до виховання культури гідності учнів» (автори: К. І. Чорна, І. М. Шкільна, К. О. Журба, В. А. Киричок,  О. В. Роговиць, Г. Г. Маруніна, Г. А. Назаренко).

Протокол від 21 березня 2014 року № 1:

1. Навчально-методичний посібник «Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу» (автори: В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко);

2. Навчальний посібник для класних керівників, психологів, соціальних педагогів, учителів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, студентів педагогічних університетів «Педагогіка сімейного виховання: теорія і методика» (за редакцією С. С. Заєць);

3. Навчально-методичний посібник «Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти» (автори: Н. П. Пихтіна, М. П. Пихтін, Т. Є. Федорченко);

4. Навчально-методичний посібник «Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу» (авт. колектив: О. О. Єжова, С. В. Кириленко, В. М. Оржеховська та ін.);

5. Методичні посібники для вихователів «Пізнаємо світ разом», «Граємо разом», «Подорожуємо Кримом разом» (авт. колектив: Л. Г. Мухоморіна,  М. В. Лопатіна та ін.);

6. Робочі зошити до спецкурсу «Культура добросусідства» «Я, моя сім’я, мої сусіди» для учнів 1 класу, «Місце, де ми живемо» для учнів 2 класу, «Працюємо, вчимося та відпочиваємо разом» для учнів 3 класу, «Пишаймося Кримом» для учнів 4 класу (авт. колектив під керівництвом   М. А. Араджионі);

7. Робочий зошит «Кримське багатоголосся» до спецкурсу «Культура добросусідства» для учнів 5 класу (авт. колектив під керівництвом  М. А. Араджионі);

8. Програма виховного курсу «Донеччинознавство» для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та комплексу методичних посібників до курсу (авт. колектив: О. І. Чернишов, Л. І. Толкачова, Г. І. Ломакіна та ін.);

навчально-методичний посібник «Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища» (автори: В. І. Кириченко, О. О. Єжова).

Протокол від 24 червня 2014 року № 2:

1. Навчально-методичний комплекс «Великий світ маленької дитини» (автори: Квасниця І. Ю., Квасниця А. В.);

навчально-методичний посібник «Позаурочна виховна робота з молодшими школярами» (автори: Н. В. Стаднік, О. М. Докукіна);

2. Відеофільм «Чорно-біле кіно» (автор ідеї: А. Жуковський, головний режисер проекту: П. Кулінський, режисер-постановник: І. Мечик);

3. Програма факультативного курсу «Вчимося демократії» (для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів) (авт.: Г. А. Назаренко);

4. Відеозбірка «Духовне Намисто» (Анімаційна компанія «АРТ-Відео»);

5. Робочий зошит до навчальної програми «Сімейні цінності» (35 годин) (автори: О. О. Барліт, І. О. Назаренко, В. І. Прит);

концепція школи, дружньої до дитини (автори: І. Д. Бех, І. Д. Звєрєва, О. О. Єжова, Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко, Т. В. Воронцова,  В. С. Пономаренко).

Протокол від 14 жовтня 2014 року № 3:

1. Методичні рекомендації «Професійне самовизначення старшокласників» (автори: Л. В. Повалій, І. М. Мачуська);

2. Навчальний посібник «Зміст і методика виховної роботи в школі-інтернаті» (автори: О. П. Лугова, Т. П. Лугова);

3. Комплект методичних рекомендацій та посібників щодо впровадження програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (автори: І. Д. Звєрєва, Ж. В. Петрочко, Р. Х. Вайнола, В. С. Петрович, Т. П. Цюман);

4. Комплект навчально-методичних посібників «Формування навичок безпечної поведінки в старших підлітків. Причини та шляхи вирішення проблем, викликаних кризовими явищами в підлітковому середовищі» (За програмою «Відродження») (автори: Н. Д. Малічєва, Н. Г. Трухан,С. Я. Янакі, Т. О. Франко, О. В. Козловська-Слуцька);

5. Навчально-методичний комплекс «Уроки довіри в сучасній школі» (за заг. редакцією Н. І. Лісової);

6. Навчальний посібник «Курс юного патріота» (автор: М. В. Колесніченко);

7. Засіб навчання «Конструктор «Мапа єдиної України» (автор:  М. В. Колесніченко);

8. Методичні рекомендації «Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку» (автори: О. М. Докукіна, Т. В. Кравченко, К. М. Павицька);

9. Методичний посібник «Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників» (автори: В. П. Горпинюк, О. М. Докукіна, Т. В. Кравченко, І. М. Мачуська, К. М. Павицька,  Л. В. Повалій, В. Г. Постовий, А. В. Хижняк, О. Л. Хромова);

10. Програма підготовки педагогів до реалізації курсу «Сімейні цінності» в системі післядипломної освіти (автори: О. В. Мельник, Л. В. Корецька, В. І. Прит).

Протокол від 03 березня 2015 року № 1:

1. Навчально-методичний посібник «Виховні аспекти педагогічної діяльності у сучасній школі» (укладачі: Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, О. С. Філоненко, В. В. Ковнер; за заг. редакцією Є.І. Коваленко);

2. Науково-методичний посібник «Ключові напрями українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (автори: І. Д. Бех,  К. І. Чорна);

3. Методичний посібник «Виховання особистості у доброчинній діяльності» (за заг. редакцією Т. Ф. Алєксєєнко);

4. Методичні рекомендації «Доброчинна діяльність школярів» (автори: Т. Ф. Алєксєєнко, А. П. Данілова, Т. Ю. Куниця);

5. Програма освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» (за заг. наук. редакцією В. Г. Панка; укладачі: С. О. Богданов, А. М. Гірник, О. В. Залеська, Н. П. Ломейко, Н. В. Лунченко, О. В. Федорець).

Протокол від 26 травня 2015 року № 2:

1. Методичний посібник «Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів» (автори: Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко, Л. В. Кузьменко, О. Б. Бернацька, Л. Р. Карпушевська, А. І. Грітчина, О. С. Лящук);

2. Навчально-методичний посібник «Комунікативна культура в сучасній педагогічній практиці» (автор: А. В. Аносова);

3. Навчальний посібник «Основи сучасного виховання» (автори: М. В. Гриньова, О. М. Коберник, Л. В. Малаканова Л. В., Г. Ю. Сорокіна).

Протокол від 14 грудня 2015 року № 4:

1. Просвітницька програма «Створи свою історію» (просвітницька робота громадських організацій у пенітенціарній службі України) (автори: Г. І. Гладій, С. Е. Подгурський, С. С. Хакімова);

2. Методичний посібник «Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи на прикладі педагогічного досвіду роботи НВК № 24 (на засадах хортингу)» (автори: І. С. Данилюк, Н. І. Скляр; за заг. ред. З. М. Діхтяренко);

3. Відеозапис лекції «Правда про наркотики» за міжнародною програмою «Нарконон» (за заг. ред. М. В. Грибанової);

методичний посібник «Навчіть дитину захищатися» (автори-упорядники: Т. П. Цюман, О. Л. Нагула; за заг. ред. Т. П. Цюман);

4. Методичний посібник «Вибухонебезпечні предмети: види, загрози і заходи безпеки» (укладачі: О. Багрій, О. Баханов);

5. Методичний посібник «Перша долікарська допомога у надзвичайних ситуаціях» (укладачі: Л. Макарова, Д. Логгінов);

6. Настільна просвітницько-профілактична гра для школярів «Дивись під ноги» (автор-розробник: Т. Л. Лях);

7. Методичний посібник для педагогів «Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації» (укладачі: С. Богданов, О. Заліська).

Протокол від 13 квітня 2016 року № 1:

1. Посібник «Управління процесом формування ділових якостей старшої школи» (автор: Л. А. Мартинець);

навчально-методичний комплект: тренінгова програма для дівчат-підлітків «Вчимося керувати емоціями» та робочий зошит до тренінгової програми «Вчимося керувати емоціями» (автори-упорядники: О. К. Васлоян, В. Л. Москаленко, К. А. Новохатня);

2. Методичні рекомендації до проведення просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів «Школа і поліція» (за заг. ред. Т. Журавель, К. Новохатньої, А. Шмалько).

Протокол від 29 червня 2016 року № 2:

1. Посібник «Професійне самовизначення старшокласників в умовах освітнього округу» (автори: О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Л. І. Гриценок; за ред. О. Л. Моріна);

2. Корекційна програма «Діти і війна: навчання технік зцілення» (упорядники: В. Климчук, Н. Москвіна, О. Прянічнікова);

методичний посібник «Психосоціальна підтримка дітей 9-12 років «Знаю. Можу. Роблю» (автори: Ю. А. Луценко, М. І. Семенова);

3. «Сімейні цінності Василя Сухомлинського: тематичний збірник статей» (укладачі: Л. В. Корецька, В. І. Пріт, С. А. Ємельяненко, Л. П. Царик, Н. К. Наумова);

4. Навчально-методичний посібник «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді» (за заг. ред. Т. В. Журавель, М. А. Снітко);

5. Комплект: програма тренінгових занять для підлітків «Вибір до змін» та робочий зошит «Володар думок» (автори-упорядники: Т. В. Журавель, Н. М. Строєва).

Протокол від 04 жовтня 2016 року № 3:

1. Навчально-методичний посібник, методичні рекомендації «Особистісно орієнтована методика виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» (автори: К. О. Журба, С. В. Коновець, І. М. Шкільна);

2. Методичні рекомендації «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» (автори: Є. В. Дубровська, О. Д. Соловйова);

3. Посібник «Формування просоціальної поведінки школярів в умовах превентивного виховного середовища» (автори: В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко);

4. Навчально-методичний посібник «Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект» (за ред. колегією: К. Б. Левченко, В. Г. Панка, І. М. Трубавіної,  Л. Г. Ковальчук, В. Л. Андрєєнкової);

5. Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та методичні матеріали до неї для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за заг. редакцією: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко);

6. Інформаційно-освітня, протиалкогольна програма «Сімейна розмова». Методичний комплекс» (кер. авт. кол.: В. Г. Панок, авт. кол.: А. М. Вієвський, К. І. Лепеха, Н. В. Лунченко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко).

Протокол від 22 грудня 2016 року № 5:

1. Навчально-методичний посібник «Соціально-педагогічні основи захисту прав людини, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей» (за заг. редакцією: К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук).

Протокол від 14 лютого 2017 року № 1:

1. Методичний посібник з профілактики сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей «Формування навичок безпечної поведінки дітей» (за заг. редакцією: Т. П. Цюман)

Протокол від 12 квітня 2017 року № 2:

1. Навчально-методичний посібник для тренерів з курсу «Базові навички шкільних офіцерів поліції» (автори: Солопова Л. В., Новохатня К. А., Журавель Т. В., Андреєнкова В. Л., Зень О. О.);

2. Навчально-методичний посібник «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності молоді» (автори-упорядники: Яремчук В. А., Лісова (Тимощук) С. Р., Крампота Ф. Ф., Надрхал Й. Й., Кондренко І. Г.).

Протокол від 16 червня 2017 року № 3:

1. Навчальні програми факультативу «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор-упорядник: Ж. В. Петрочко);

2. Навчальні програми гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор-упорядник: Ж. В. Петрочко);

3. Методичні рекомендації «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення» (за заг. ред.: К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук);

4. Навчально-методичний комплекс «Lions Quest» (Лайонс Квест) «Навички зростання» (для учнів 5 класу) та «Навички для підлітків» (для учнів 6 класу) (громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»).

Протокол від 12 жовтня 2017 року № 4:

1. Програма виховних занять «Козацько-лицарське виховання учнів початкової школи» (автори: Набитович М. В., Деленко М. А.);

2. Методичний посібник «Організація соціально-педагогічної підтримки школярів групи ризику» (автори: Алєксєєнко Т. Ф., Жданович Ю. М., Куниця Т. Ю., Малиношевський Р. В., Сергєєва Н. В.).

Протокол від 08 лютого 2018 року № 1:

1. Навчально-методичний комплекс «Lions Quest» (Лайонс Квест) «Навички для підлітків» (для учнів 7-8 класів) (громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»).

Протокол від 13 червня 2018 року № 2:

1. Методичний посібник «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» (автори-упорядники: Єнжеєвська Л. М., Москалик Е. А., Спектор О. М., Хайленко А. О.);

2. Аудіовізуальний твір національно-патріотичного кінопроекту «Слава Україні! – Героям Слава!» (Союз молодих кінематографістів України «10 Муза»);

3. Методичний посібник «Кодекс безпечного освітнього середовища» (автори-упорядники: Цюман Т. П., Бойчук Н. І.);

4. Методичний посібник «Вчимося творити мир» (за заг. ред.: Л. Колос);

5. Навчально-методичний комплект «Навчаюсь. Дію. Захищаю» /початкова школа, частина І, 1-2 класи «Пригоди Тарі»/ (автор. колектив: Андросюк В. Є., Андросюк О. Р., Андросюк О. В., Андросюк Л. В., Алмазов О. В., Алчасова І. М., Левінштейн Є. В., Рассоха М. Й., Семякін О. В.).

Протокол від 01 серпня 2018 року № 3:

1. Комплекс освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» (автори: Андрєєнкова В. Л., Левченко К. Б., Матвійчук М. М.).

Протокол від 23 жовтня 2018 року № 4:

1. Освітній комплекс «Основи сім’ї» для учнів 10-11 класів (автор: Буковинський А. Й.);

2. Навчально-методичний посібник «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти» (автори: Адамчук Л. Л., Андрєєнкова В. Л., Войцях Т. В., Дацко О. В., Калашник О. А., Лунченко Н. В., Левченко К. Б., Матвійчук М. М., Марухіна І. В., Мельничук В. О., Мостовий А. В., Панок В. Г.).

Протокол від 17 січня 2019 року № 1:

1. Розробка шкільного уроку на тему безпеки підлітків від сексуальних ризиків в мережі Інтернет «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?» (автор: Дьякова А. Д.).

Протокол від 15 квітня 2019 року № 2:

1. Програма навчального модуля «Основи сім’ї. 10–11 кл.» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників (автор: Буковинський А. Й.).

Протокол від 21 червня 2019 року № 3:

1. Навчально-методичний комплект «Навчаюсь. Дію. Захищаю» /початкова школа, ч. ІІ, 3-4 клас/ (автор. колектив: Андросюк В. Є., Андросюк О. Р., Андросюк О. В., Андросюк Л. В., Алмазов О. В., Ачкасова І. М., Левінштейн Є. В., Рассоха М. Й., Семякін О. В.);

2. Програма «Happy Mind Help» − сервіс для самодопомоги (автор: Тен О. Р.);

3. Методичні рекомендації з використання методики «Самоорганізований освітній простір» (автори: Корецька Л. В., Носач І. В., Пєтушкова Л. А. та інші);

4. Освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» (автори: Андрєєнкова В. Л., Левченко К. Б., Матвійчук М. М.);

5. Навчально-методичний посібник для тренерів з сексуальної просвіти «Повага. Любов. Секс» (автори: Самусь В. В. та ін.).

Протокол від 30 вересня 2019 року №4:

1. Навчально-методичний посібник «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід» (автори: Андрєєнкова В. Л., Батіна Я. С., Безвершенко А. Е., Бурдун С. І. та ін.).

Протокол від 22 жовтня 2019 року №5:

1. Методичний посібник «Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни у різних типах закладів освіти» (автори: Остапенко О. І., Зубалій М. Д., Тимчик М. В.; за заг. ред. О. І. Остапенка);

2. Методичний посібник «Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни» (автори: З. М. Діхтяренко,    Б. Б. Шаповалов; за заг. ред. Б. Б. Шаповалова);

3. Методичні рекомендації «Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни» (автори: Зубалій М. Д., Остапенко О. І., Тимчик М. В.; за заг. ред. М. Д. Зубалія);

4. Методичні рекомендації «Життя підлітка як цінність: поради вчителям та батькам» (автори: В. М. Шахрай, Т. Ф. Алєксєєнко, Л. В. Гончар,  Л. В. Канішевська, О. В. Роговець; за заг. ред. В. М. Шахрай);

5. Методичний посібник «Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти» (автори: Нечерда В. Б., Федорченко Т. Є., Кириченко В. І., Єжова О. О., Хомич О. Л., Гарбузюк І. В., Тарасова Т. В.; за заг. ред. Т. Є. Федорченко);

6. Методичний посібник «Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти» (автори: Нечерда В. Б., Кириченко В. І.; за заг. ред. В. Б. Нечерди);

7. Методичні рекомендації «Зміст, форми і методи формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти» (автори: В. І. Кириченко, В. Б. Нечерда, О. О. Єжова,  І. В. Гарбузюк; за заг. ред. В. І. Кириченко);

8. Методичні рекомендації «Форми і методи трудового виховання учнів початкових класів» (автори: Гуцан Л. А., Морін О. Л., Охріменко З. В.; за заг. ред. Л. А. Гуцан);

9. Методичний посібник «Виховуємо у праці» (автори: Гуцан Л. А.,  Морін О. Л., Охріменко З. В.; за заг. ред. Л. А. Гуцан);

10. Методичний посібник «Формування в учнів основної школи національно-культурної ідентичності в контексті сучасних полікультурних впливів» (автори: К. О. Журба, І. Д. Бех, О. М. Докукіна, С. В. Федоренко, І. М. Шкільна; за заг. ред. К. О. Журби);

11. Методичні рекомендації «Національно-культурна ідентичність підлітка: методика виховання» (автори: К. О. Журба, І. Д. Бех, О. М. Докукіна, С. В. Федоренко, І. М. Шкільна; за заг. ред. К. О. Журби);

12. Програма навчального модулю з громадянської освіти та виховання «Навчаюсь. Дію. Захищаю. Початкова школа» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників (автор. колектив: Андросюк В. Є., Андросюк О. Р., Андросюк О. В., Андросюк Л. В., Алмазов О. В., Ачкасова І. М., Левінштейн Є. В., Рассоха М. Й., Семякін О. В.).

Протокол від 12 березня 2020 року №1:

1. Навчально-методичний комплекс «Lions Quest» (Лайонс Квест) «Навички зростання» (для учнів 1-4 класів) (громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»);

2. Навчально-методичний комплекс «Lions Quest» (Лайонс Квест) «Навички для підлітків» (для учнів 9 класу) (громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»).

bottom of page